Home   Aktualności   Instrukcje   Przepisy 25698   
 
    
  Strona główna - o oddziale teletechnicznym...  
    Mecz 24.V.2013r.
    Emeryt Andrzej
    Emeryt Darek
    Jajosty 19.X.2012r.
    Mecz 25.V.2012r.
    Mecz 07.X.2011r.
    Mecz 20.V.2011r.
    Mecz 18.VI.2010r.
    Izba Pamięci 2010r.
    Mecz 25.V.2009r.
    Pozostałe
 
  Oddział Teletechniczny - znaczenie strategiczne

Nie sposób wyobrazić sobie zakładu górniczego bez sprawnej łączności. Każdy górnik zjeżdżający pod ziemię musi mieć możliwość porozumiewania się z przełożonymi czy też z innymi pracownikami - i to nie tylko w najbliższym sąsiedztwie swojego stanowiska pracy w danym rejonie wydobywczym ale również na powierzchni.
Często porównuje się górnictwo do walki - do walki z siłami natury. Wiadomo zaś, że nie można prowadzić działań wojennych bez przepływu informacji. Wszelkie dane o zagrożeniach, postępach prac czy awariach muszą szybko docierać do osób kierownictwa i dozoru ruchu by mogli oni podejmować trafne decyzje co do transportu potrzebnych materiałów, narzędzi
i skierowania w dane miejsce odpowiednich pracowników. Każdy aparat telefoniczny zabudowany na dole kopalni ma więc znaczenie strategiczne a każdy górnik niejako podświadomie po zjeździe pod ziemię kieruje się do telefonu by zameldować się swoim przełożonym.
Obecność aparatu telefonicznego na stacjach osobowych, załadowczych, w pompowniach, przy napędach przenośników, stacjach transformatorowych a przede wszystkim w rejonie ścian
i przodków często jest niedoceniana w gdy w grę wchodzą prace związane ściśle z wydobyciem. Łączność telefoniczną docenia się nagle gdy następuje awaria aparatu telefonicznego czy uszkodzenie kabla zasilającego. Można to porównać do zdrowia, o którym nikt nie myśli póki nie zachoruje.
Systemy łączności umożliwiają zarządzanie procesami produkcyjnymi, są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ostrzegają o zagrożeniach naturalnych i informują
o awariach maszyn i urządzeń. Oddział teletechniczny obsługuje bowiem system wczesnego wykrywania pożarów i kontroli atmosfery kopalnianej typu VENTURON.
Oddział obsługuje urządzenia łączności w przewozie dołowym, które powstały ponad 30 lat temu. Ich właściwe funkcjonowanie wymaga sporej fachowości i zaangażowania.
Oddział Teletechniczny ciągle ewaluuje otwierając się na nowe technologie. Już teraz wykorzystuje się światłowody do transmisji danych z czujników zabudowanych na kombajnach ścianowych, rurociągach p.poż. czy w rozdzielniach.

listopad 2009
3 miejsce w konkursie "Znaczenie strategiczne oddziału w KWK "Ziemowit"
(fragmenty opracowania)


 
   
Copyright © 2013 sznapsik@boo.pl